Sponsoren

 

 

 

 

 

 

21-30

Bernoulliplein 21
1929 geen vermelding
1930 geen vermelding
1935 B.L.Dutmer, handelsreiziger
1940 L.Eekens
1943 L.Eekens
1950 L.Strijk
1961 H.Jonkman, huish.art.; H.Sikkema, filiaalchef
1972 Hesse M; Valdman N

Bernoulliplein 22
1929 geen vermelding
1930 R. Nicolaas, timmerman
1935 P.F.T.Stax, sigaren mag. en leesbibliotheek
1940 P.F.T.Stax, techn. en alg. boekhandel
1943 P.F.T.Stax, techn. en alg. boekhandel
1950 P.F.T.Stax, techn. en alg. boekhandel
1961 F.C. de Kat, bedrijfsleider, Stax, techn. en alg. boekhandel
1972 Stax, techn. en alg. boekhandel

Bernoulliplein 22a
1929 geen vermelding
1930 J.Leeuwerke,adj.acc.dir.bel.
1935 wed. A.C.Hartlief-v.d. Lijn
1940 W.Westervaarder, kolenhandel
1943 W.Westervaarder, kolenhandel
1950 W.Westervaarder, koopman
1961 W.Westervaarder
1972 Mulder BR

Bernoulliplein 23
1929 geen vermelding
1930 C.Timmer, kassier
1935 C.J.H. Drewes, leraar M.O.lich.oef.
1940 T.Medendorp, aannemer
1943 wed.A.C. Hartlief-.v.d Lijn
1950 wed.A.C. Hartlief-.v.d Lijn
1961 J.W. de Roos, bankbediende
1972 Doornbos geb. Vorenkamp J

Bernoulliplein 23a
1929 geen vermelding
1930 J.H.Zeeven, makelaar
1935 J.H.Zeeven, makelaar
1940 J.H.Zeeven, makelaar
1943 J.K.Doornbos, boekhouder
1950 J.K.Doornbos, boekhouder
1961 mevr. J. Doornbos-Vorenkamp, ambtenaar P.T.T.
1972 mevr. J. Doornbos-Vorenkamp, ambtenaar P.T.T.

Bernoulliplein 24
1929 geen vermelding
1930 K.Sipkes, monteur
1935 K.Sipkes, monteur
1940 K.Sipkes, monteur
1943 K.Sipkes, monteur
1950 K.Sipkes, monteur; wed. T.Folkertsma-Sipkes; J.Sipkes, metaalbewerker
1961 wed. T.Folkertsma-Sipkes; J.Sipkes, metaalbewerker; Mej. G.Folkertsma, maatsch.werkster
1972 Hagen H

Bernoulliplein 24a
1929 geen vermelding
1930 Sj.v.d. Baan, firmant Sj.v.d.Baan
1935 Sj.v.d. Baan, firmant Sj.v.d.Baan
1940 wed. K.v.d. Baan Toppen
1943 wed. K.v.d. Baan Toppen
1950 G.Cremer, meubelmaker; H.Piederiet, ambt.gem.secr.
1961 J.M.W.Boonstra, smid; G.Cremer, meubelmaker
1972 Hinneman RJC geb.Poissonnier CJ

Bernoulliplein 25
1929 P.Andringa, leraar M.O.
1930 H.C.C.Rinket, koopman
1935 W.C.J. de Bos, kapper
1940 W.C.J. de Bos, kapper
1943 W.C.J. de Bos, kapper
1950 W.C.J. de Bos, kapper
1961 mevr. D.A. de Bos Akkerman; S.C.M.Siemerink; J.R.Wildeboer; J.Boeijsma, analyst
1972 Slagter, G.K.

Bernoulliplein 25a
1929 geen vermelding
1930 mevr.A.J.W. ter Borg
1935 O.de Vries, onderwijzer
1940 G.de Jong, empl.boekh
1943 G.de Jong, boekhandelaar, dir. Bouma:s boekhuis n.v.
1950 G.de Jong, boekhandelaar, dir. Bouma:s boekhuis n.v.
1961 H.J.Wilbrink, assurantiebezorger
1972 Iwema D.D.

Bernoulliplein 26
1929 J.T.Streek, techn.ambt. bij de Gemeente Werken
1930 J.Rosier, boekhouder
1935 F van Eijsselsteijn, Automobielexpert
1940 A.J.Kloeze, onderwijzer
1943 A.J.Kloeze, onderwijzer
1950 A.J.Kloeze, onderwijzer
1961 A.J.Kloeze, onderwijzer
1972 A.J.Kloeze, onderwijzer

Bernoulliplein 26a
1929 geen vermelding
1930 wed. H.Julsing; mej. E.Julsing, part.verpl.
1935 geen vermelding
1940 W.Schuitema, gezagvoerder
1943 J.v.d.Heuvel, ambtenaar ter secretarie
1950 J.v.d.Heuvel, commies A gem.secr.
1961 J.v.d.Heuvel, gem.ambtenaar; mej.F.J.M.v.d. Heuvel
1972 Heuvel geb. Huizing A v.d.

Bernoulliplein 27
1929 E.E.Bosman, graan en meelhandelaar
1930 A.Koster, aannemer
1935 wed.J.Riemersma
1940 R.de Winter, procuratiehouder
1943 R.de Winter, procuratiehouder
1950 wed.R.de Winter-Brouwer
1961 H.ten Have
1972 H.ten Have

Bernoulliplein 27a
1929 geen vermelding
1930 J.Vegter, amb. N.S.
1935 mevr.S.H.Liemberg, pensionh.; Mej.A.Schuiten, kantoorbed.; G.Bakker, handelr.; W.Jager, kantoorbediende
1940 mevr.S.H.Liemberg, pensionh.; Mej.A.Schuiten, kantoorbed.; Mej. W.H.van Schaik, kantoorbediende
1943 mevr.S.H.Liemberg, pensionh
1950 wed.T.Graver-Bos, pensionh.
1961 E.Bosch,boekhouder
1972 Themmen WF

Bernoulliplein 28
1929 G.H.Willemsen, techn.ambtenaar 1e klas. Gem.werken
1930 P.Andringa, leraar M.O.
1935 P.Andringa, leraar M.O
1940 P.Andringa, leraar M.O
1943 P.Andringa, leraar M.O; G.Andringa, muziekleraar
1950 P.Andringa, leraar Engels; F.C. v.d. L, boekhouder
1961 P.Andringa, leraar Engels
1972 Bosch.E

Bernoulliplein 29
1929 D.Ridder, Onderwijzer
1930 J.T.Streek, techn.ambtenaar bij gemeente werken
1935 J.T.Streek, techn.ambtenaar bij gemeente werken
1940 J.T.Streek, techn.ambtenaar bij gemeente werken
1943 J.T.Streek, techn.ambtenaar bij gemeente werken
1950 J.T.Streek, techn.ambtenaar bij gemeente werken; wed. M.Weert-Pater; mej. A.Weert, onderwijzeres
1961 mej. A.Weert, onderwijzeres; mevr. W.Streek-Weert, onderwijzeres
1972 Kat, FC de

Bernoulliplein 30
1929 R.J.Kwakenburg, onderwijzer
1930 E.E.Bosman, graan en meelhandelaar
1935 E.E.Bosman, graan en meelhandelaar
1940 E.E.Bosman, graan en meelhandelaar
1943 E.E.Bosman, graan en meelhandelaar
1950 wed.R.Bosman-Luxwolda; mej.H.Gisolf, boekhoudster
1961 H.Oudgenoeg, verffabrikant; mej.P.L.Oudgenoeg
1972 Heins.W