Sponsoren

 

 

 

 

 

 

Bouwstijl

Aan het eind van de 19 de eeuw deed zich een revolutie voor in de architectuur. Er werd namelijk een nieuwe manier van bouwen ontwikkeld.Men bouwde met beton. De techniek kwam uit Amerika waar het al op beperkte schaal werd toegepast.

In 1922 werd een reorganisatie van het technisch onderwijs in de stad Groningen doorgevoerd, waarbij ir. J.G.Wiebenga als directeur van de nieuwe MTS werd aangesteld.Hij stelde als voorwaarde dat de op diverse plaatsen in de stad ondergebrachte scholen onder één dak moesten komen. Wiebenga kon een snelle en zuinige bouw garanderen door een dragend skelet van beton toe te passen en op rationele wijze gebruik te maken van de modernste bouwmaterialen en technieken. Het scholencomplex (de Nijverheidsschool) heeft naam gemaakt als een van de vroegste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen.De zeer moderne school werd niet door iedereen gewaardeerd, menigeen vond het zelfs foeilelijk.In het bestemmingsplan was al een bebouwing gepland op het huidige Bernoulliplein en deze plannen werden versneld uitgevoerd om de school enigszins aan het oog te onttrekken.Het woningcomplex heeft de vorm van een hoefijzer met circa 90 woningen/appartementen.

De bebouwing rond het plein is van de hand van architect J.A.Boer en is gebouwd in 1928 als Groningse variant op de Amsterdamse School stijl waarin elementenverwerkt zijn van het Expressionisme, zoals de inpandige balkons onder strakke, doorlopende luifels die zorgen voor een nadrukkelijke horizontale werking.. Het geheel kenmerkt zich door ronde hoeken inpandige balkons, accenten door torenachtige bouwdelen, grote schuine dakvlakken afgewisseld met platte daken. Ook is er gebruik gemaakt van diverse moderne bouwmaterialen zoals te zien is aan de luifels (beton) en stalen ramen. De bouw van het plein duurde van 1925 tot 1929.

 

De Amsterdamse school is een aanduiding voor een stroming in de architectuur uit de periode 1910-1930. de stijl kenmerkt zich door een expressieve plastische bouwkunst met een grote variatie in ritme en volumes. De indruk die een gebouw moest opwekken was vaak belangrijker dan het interieur. Veel aandacht werd ook besteed aan de decoratie door middel van siermetselwerk, glas-in-lood, smeedwerk en beeldhouwwerk.de Amsterdamse school bouwde vooral volkswoningbouw en openbare gebouwen. De woningwet van 1901 was een van de belangrijkste ontstaansredenen voor deze “arbeiderspaleizen”. Deze wet gaf de plaatselijke politici en de woningbouwverenigingen de mogelijkheid om overheidsgelden te besteden aan volkswoningbouw.
Hieronder een gedeelte van het plein het hoekpand op de voorgrond is lange tijd in gebruik geweest als winkel.

Onderstaand een aantal voorbeelden van het op het plein gebruikte Glas in Lood